Chính sách đại lý của nhà cái Betvisa

Trở thành một đại lý của Bet Visa! Quảng bá BetVisa và kiếm hoa hồng trọn đời bằng cách giới thiệu bạn bè, gia đình hoặc đối tượng trực tuyến của bạn thông qua liên kết giới thiệu đại lý của bạn.

Điều khoản và Điều kiện

 • Đại lý sẽ nhận được hoa hồng vào ngày 10 hàng tháng.
 • Hoa hồng được tính bằng cách khấu trừ phí nền tảng và tiền thưởng khuyến mãi.
 • Kết chuyển âm được áp dụng và giải quyết bằng doanh thu thuần được tạo ra từ thành viên tuyến dưới của đơn vị Đại Lý. Kết chuyển âm sẽ được chuyển sang kỳ thanh toán tiếp theo cho đến khi số tiền bằng 0.
 • Đại lý sẽ nhận được khoản thanh toán tối thiểu VND 200,000. Các Đại lý phải có ít nhất năm (5) thành viên tiền thật để nhận được khoản thanh toán.
 • Tuyến dưới của đơn vị Đại lý sẽ không bao gồm những người có nhiều tài khoản BetVisa hoặc không có URL theo dõi hoặc giới thiệu của đơn vị Đại lý. Một người chỉ có thể đăng ký một Đại lý.
 • Theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình, Công ty có quyền hủy bỏ, thay đổi, đóng hoặc thêm các điều khoản vào Chương trình liên kết của mình nếu Công ty cho là phù hợp.
 • Tiền thưởng giới thiệu không áp dụng cho các Đại lý. Có thể tham gia vào các chương trình khuyến mãi BetVisa khác. Trong trường hợp vi phạm, các Đại lý sẽ bị phạt.

Chi tiết đại lý

Hoa hồng 50%
Phí nền tảng 10%
Thành viên hoạt động 5+
Tiền thua ròng VND 1+
Thanh toán tối thiểu VND 200,000
Khoảng thời gian Hàng tháng

Trở thành Đại Lý Kiếm hoa hồng trọn đời

Tham gia ngay

Điều kiện và điều khoản đại lý Betvisa

Những điều kiện và điều khoản mà bất cứ ai làm đại lý Betvisa đều cần phải chú ý thực hiện đúng. Bạn có thể tham khảo trước khi đưa ra quyết định làm đại lý nhé:

 1. Đại lý sẽ nhận được hoa hồng vào ngày 10 hàng tháng.
 2. Hoa hồng được tính bằng cách khấu trừ phí nền tảng và tiền thưởng khuyến mãi.
 3. Kết chuyển âm được áp dụng và giải quyết bằng doanh thu thuần được tạo ra từ thành viên tuyến dưới của đơn vị Đại Lý. Kết chuyển âm sẽ được chuyển sang kỳ thanh toán tiếp theo cho đến khi số tiền bằng 0.
 4. Đại lý sẽ nhận được khoản thanh toán tối thiểu VND 200,000. Các Đại lý phải có ít nhất năm (5) thành viên tiền thật để nhận được khoản thanh toán.
 5. Tuyến dưới của đơn vị Đại lý sẽ không bao gồm những người có nhiều tài khoản BetVisa hoặc không có URL theo dõi hoặc giới thiệu của đơn vị Đại lý. Một người chỉ có thể đăng ký một Đại lý.
  Theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình, Công ty có quyền hủy bỏ, thay đổi, đóng hoặc thêm các điều khoản vào Chương trình liên kết của mình nếu Công ty cho là phù hợp.
 6. Tiền thưởng giới thiệu không áp dụng cho các Đại lý. Có thể tham gia vào các chương trình khuyến mãi BetVisa khác. Trong trường hợp vi phạm, các Đại lý sẽ bị phạt.
 7. Điều khoản và điều kiện BetVisa được áp dụng.

Xem thêm: Chính sách điểm thưởng